Update

Update maandelijks donatiedoel

Streetkidsghana

Maandelijks donatiedoel 2022

Ons doel is iedere maand 9 kinderen op te vangen, van straat halen en onderbrengen bij gastouders en direct op school plaatsen..

Wij zijn in januari 2022 begonnen met schoolopvang/onderwijs voor 9 kinderen. Deze weeskinderen wonen bij opvanggezinnen, soms ook bij familie of bekenden.

Overdag gaan zij naar school.

Dit houdt in onderwijs inclusief schooluniform, lunch en schoolbenodigdheden. School is in de praktijk ook dagopvang zodat de kinderen ook niet meer hoeven te zwerven.

De kosten van de school zijn 25 euro per maand per kind. Voor 300 euro per jaar veranderen wij het leven van deze kinderen.

Opvang door gastgezinnen

Deze kinderen worden opgevangen door plaatselijke gezinnen zodat zij naast school ook voorzien zijn van liefde, zorg, eten en een veilige slaapplaats.

De situatie verschilt sterk per gezin. Net als bij ons betekent een goed hart voor een arm kind niet altijd dat er een ruim budget of luxe slaapkamer beschikbaar is. Vaak is ook hier financiële steun meer dan welkom. Wij willen deze opvang gezinnen helpen door hen waar nodig financiële steun te bieden.

Wij willen per kind 25 euro per maand reserveren voor ondersteuning 25 euro. Op jaarbasis 300 euro per kind/gastoudergezin. Wat er van dit budget overblijft reserveren wij voor de intake van nieuwe kinderen.

Wat we iedere maand aan donaties nodig hebben om dit ideaal te realiseren.

Het gehele jaarbudget per kind hiervoor nodig is 600 euro per kind. Een hele verantwoordelijkheid want iedere maand willen en moeten we om 9 kinderen te redden totaal 5.400 euro binnenhalen.

Een hele verantwoordelijkheid voor ons allemaal. We hebben echt al je steun nodig.

Iedereen enorm bedankt voor je hulp!

Update 1. Januari 2022

Update januari 2022

9 kinderen gered!

Iedereen enorm bedankt voor je hulp!

Dit zijn ze!

In januari hebben wij 9 kinderen opgevangen. Ze zijn opgenomen in gastgezinnen en zitten op school. Dit kost 600 euro per kind per jaar dus in januari moeten wij elk jaar tenminste 5.400 euro binnenhalen om de kinderen dit goede bestaan te garanderen!

Een hele verantwoordelijkheid voor ons allemaal.

Ons streven is in februari weer zo’n 9 kinderen te redden. We hebben echt al je steun nodig.

Schuiven naar boven