Verantwoording

// VERANTWOORDING

WAT WIJ DOEN MET JE DONATIES

INZAGE IN ONS SUCCES

Wij laten graag zien wat wij ontvangen aan donaties, sponsoring en eventuele subsidies en vooral specificeren hoe en waaraan wij het uitgeven aan de goede doelen per project en eventuele kosten.

Wij hebben geen winstoogmerk en zullen niet alleen jaarlijks de officiële jaarcijfers hier publiceren maar ook streven wij ernaar tenminste ieder kwartaal in onze nieuwbrief enthousiast verantwoording af te leggen aan onze donateurs.

ALLES VOOR DE KINDEREN

streetkidsghana

WAAR BESTEDEN WIJ JOUW DONATIES AAN

Wij laten graag zien wat wij ontvangen aan donaties, sponsoring en eventuele subsidies en vooral specificeren hoe en waaraan wij het uitgeven aan de goede doelen per project en eventuele kosten. Wij hebben geen winstoogmerk en zullen niet alleen jaarlijks de officiële jaarcijfers hier publiceren maar ook streven wij ernaar tenminste ieder kwartaal in onze nieuwbrief enthousiast verantwoording af te leggen aan onze donateurs.

Geen winstoogmerk en geen beloning voor de bestuurders

Wij maken geen winst, alle inkomsten komen ten goede aan onze goede doelen/projecten. Doordat ons bestuur bestaat uit drie beleidsbepalers kan er nooit persoonlijke belangenverstrengeling ontstaan. Wel worden persoonlijk gemaakte onkosten na verantwoording uitbetaald. Dit alles is ook vastgelegd in onze statuten. Wij streven naar de laagst mogelijke beheerskosten, uiteraard zijn er kosten verbonden aan software, administratie, representatiekosten en zo meer. In alle gevallen kiezen wij voor de voordeligste oplossing.

Onze hele werkwijze voldoet aan de vereisten en overheids-voorwaarden van de ANBI:

Wij houden een administratie bij en publiceren deze jaarlijks op onze website waaruit blijkt:

– de aard en omvang van inkomsten en de donaties en bestedingen aan de goede doelen
– de aard en omvang van de onkostenvergoedingen en/of gelden aan de beleidsbepalers
– de aard en omvang van de kosten van beheer, en de andere kosten die zijn gemaakt
– de aard en omvang en het doel van het eventueel reserveerde vermogen

VOORTGANG

streetkidsghana

DE VOORTGANG VAN ONZE PROJECTEN

Verantwoording goede doelen per project

Het algemene goede doel namelijk hulp aan de weeskinderen hebben wij onderverdeeld in diverse onderdelen. Per project informeren wij onze donateurs periodiek via de nieuwsbrief over de geboekte resultaten en algemene voortgang.

MAAND UPDATE

 • Update 1. Januari 2022

  Update januari 2022

  9 kinderen gered!

  Iedereen enorm bedankt voor je hulp!

  Dit zijn ze!

  In januari hebben wij 9 kinderen opgevangen. Ze zijn opgenomen in gastgezinnen en zitten op school. Dit kost 600 euro per kind per jaar dus in januari moeten wij elk jaar tenminste 5.400 euro binnenhalen om de kinderen dit goede bestaan te garanderen!

  Een hele verantwoordelijkheid voor ons allemaal.

  Ons streven is in februari weer zo’n 9 kinderen te redden. We hebben echt al je steun nodig.

// HOE KAN JE HELPEN?

DONEER

SPONSOR ONS

Neem hier contact op over sponsoring..

AMBASSADEUR WORDEN

Neem hier contact op als je ambassadeur wilt worden of op een andere manier fondsen kan werven..

ANDERE POSITIEVE BIJDRAGE

Naast donaties en sponsoring wordt iedere positieve bijdrage heel erg door ons gewaardeerd, ideeën, schooladoptie, acties, reclames, artikelen, sponsorprogramma’s, noem maar op.

Wij zien uit naar je positieve plannen via het contactformulier..

Schuiven naar boven