Ghana projectaanpak

// AANPAK IN GHANA

DE SITUATIE IN GHANA

GOEDE MENSEN MAAR DOOR ARMOEDE BEPERKT

Ghanezen houden net als wij van kinderen.

Ze doen van alles binnen hun mogelijkheden om straatkinderen te helpen maar met een gemiddeld maandinkomen van nog geen honderd euro kunnen ze niet veel. Er worden initiatieven ondernomen waar warme maaltijden door vrijwilligers worden verstrekt, mensen proberen de kinderen een slaapplek te geven en kleding toe te stoppen maar veel meer kunnen ze zich vaak niet permitteren.

Ghana is een groot land met tienduizenden straatkinderen. Alleen al in de hoofdstad Accra schat men hun aantal op 30.000.

Koforidua

Stichting Inclusive Wave Ghana kan niet iedereen direct helpen. Gekozen is om onze activiteiten in eerste instantie te richten op de stad Koforidua.

Koforidua is een provinciale hoofdstad met ongeveer 100.000 inwoners in zuidoostelijk Ghana. Deze stad is vanwege haar grootte en het netwerk van betrouwbare mensen ideaal om te starten. Hier zijn wij begonnen het leven van de kinderen weer fantastisch te maken.

ONZE STRUCTURELE WERKWJZE

Streetkidsghana

CONCRETE DOELEN EERSTE LOCATIE

Modulaire projectaanpak

Per locatie werken wij zorgvuldig met een modulaire aanpak: opvang en onderwijs, persoonlijke en medische zorg, permanente huisvesting en uiteindelijk overige activiteiten en acties.

1. Opvang en onderwijs

  • 100 kinderen opvangen en onderbrengen bij opvangouders met waar nodig financiële ondersteuning van onze stichting.
  • 100 kinderen op school plaatsen. Inclusief ontbijt lunch en schooluniform en overige materialen.

2. Persoonlijke en medische zorg

  • Intakegesprek informatie verzamelen over het kind zelf; persoonlijkheid, inschatten speciale aandachtspunten en een persoonlijk begeleidingsplan maken. Eventuele familieleden zoeken en informeren.
  • Medisch onderzoek laten doen door een arts en tandarts en eventueel behandelplannen laten uitvoeren.

3. Overige activiteiten en acties:

  • Sportfaciliteiten, muziek en dans, excursies, tablets, kledinginzameling en wat wij ad hoc verder voor goeds kunnen doen dat bijdraagt aan het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen.

4. Permanente huisvesting

  • De bouw van compleet weeshuis inclusief noodopvang zodat de beschikbaarheid van opvangouders niet altijd vereist is en deze zorgvuldiger gescreend en geselecteerd kunnen worden.

Als de eerste locatie klaar is… “Copy and Paste” de volgende

Op de middellange termijn gaan wij dit in Koforidua geslaagde systeem “kopiëren en plakken” in andere steden. Op deze wijze kunnen we met dit goed te besturen systeem steeds meer kinderen in Ghana aan een mooiere, veiligere jeugd helpen en een goede start naar volwassenheid.

1. OPVANG & ONDERWIJS

Streetkidsghana

DE HUIDIGE SITUATIE OPVANG EN ONDERWIJS

SCHOOL

Sinds 2008 is onze locale partner de Little Flower Foundation, gestart met de Little Flower School. Met 8 leerlingen vanuit de woning van de initiatiefnemer.

Inmiddels zijn er 250 leerlingen en 120 zijn doorgestroomd naar openbare scholen, van basisschool tot aan de universiteit!

OPVANG

Deze kinderen hebben het geluk te zijn opgevangen door plaatselijke gezinnen zodat zij naast school ook voorzien zijn van liefde, zorg, eten en een veilige slaapplaats.

De situatie verschilt sterk per gezin. Net als bij ons betekent een goed hart voor een arm kind niet altijd dat er een ruim budget of luxe slaapkamer beschikbaar is. Vaak is ook hier financiële steun meer dan welkom.

Ter info de salarissen in Ghana (maandelijks): Minimum salaris in Ghana 66€. Gemiddeld inkomen Ghana= 356.52€. Bron: (kostenvanlevensonderhoud.com)

ONZE DOELEN IN OPVANG EN ONDERWIJS

100 kinderen opvangen en onderbrengen bij opvangouders met waar nodig financiële ondersteuning van onze stichting.

Er zijn veel initiatieven van lokale gezinnen om de straatkinderen te helpen. Van maaltijdverstrekking aan de kinderen tot het bieden van een slaapplaats/nachtopvang en soms worden kinderen helemaal opgenomen in het gezin.

In eerste instantie kunnen wij deze kinderen helpen door (potentiele) opvang-gezinnen financiële steun te bieden. Op langere termijn willen wij een eigen weeshuis/opvanglokatie inrichten.

Wij reserveren wij voor deze opvang-ondersteuning 25 euro per maand per kind.

100 kinderen op school plaatsen. Inclusief ontbijt lunch en schooluniform en overige materialen.

Wij zijn in januari 2022 begonnen met schoolopvang/onderwijs voor 9 kinderen (Onze kinderen). Deze weeskinderen wonen zoals beschreven bij opvanggezinnen, soms ook bij familie of bekenden.

Overdag gaan zij naar school. Dit houdt in onderwijs inclusief schooluniform, lunch en schoolbenodigdheden. School is in de praktijk ook dagopvang zodat de kinderen ook niet meer hoeven te zwerven.

Per jaar willen wij tenminste 100 kinderen van de straat af helpen. Ons doel in het eerste jaar is een totaal bedrag voor directe opvang en onderwijs van (12 maanden X 50 euro) 600 euro per jaar per kind. Wij hopen iedere maand 9 nieuwe kinderen te redden (108 kinderen per jaar).

Het budget voor onderwijs bedraagt 25 euro per maand per kind.

Wij hopen op je steun!

2. Persoonlijke EN medische zorg

Streetkidsghana

DE HUIDIGE SITUATIE PERSOONLIJKE EN MEDISCHE ZORG

Persoonlijke zorg

Er is op dit moment een beperkt intakeprogramma en normale schoolbegeleiding.

Medische zorg

Medische en tandarts hulp wordt nu alleen ingeschakeld in noodgevallen of ala er ernstige klachten zijn.

ONZE DOELEN IN PERSOONLIJKE EN MEDISCHE ZORG

Intakegesprek informatie verzamelen over het kind zelf; persoonlijkheid, inschatten speciale aandachtspunten en een persoonlijk begeleidingsplan maken. Eventuele familieleden zoeken en informeren.

De oplossing hiervoor is het organiseren van een professionele intake-aanpak met en door onze vrijwilligers en schoolpersoneel in Ghana. In de toekomst als wij een eigen weeshuis beheren zal dit takenpakket taak meer onder de staf van het weeshuis vallen, in nauwe coördinatie met de school- intake. De kosten hieraan verbonden zijn op dit moment nihil.

Medisch onderzoek laten doen door een arts en tandarts en eventueel behandelplannen laten uitvoeren.

Wij willen alle kinderen bij intake school of later weeshuis door een arts laten onderzoeken op algemene gezondheid om aan eventuele medische problemen direct en doorlopend de juiste aandacht en behandeling te kunnen geven. Ook een tandarts zal deze manier worden ingeschakeld vanaf het eerste begin.

De reservering voor medische en tandarts zorg stellen wij voorlopig op 50 euro per jaar per kind. Met gemiddeld 9 nieuwe kinderen per maand streven wij dit jaar naar een reservering van 450 euro per maand.

De reservering voor medische en tandarts jaarzorg bedraagt iedere maand 450 euro.

Wij hopen op je steun!

3. OVERIGE ACTIVITEITEN

Streetkidsghana

PLEZIER IN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Sportfaciliteiten, muziek en dans, excursies, tablets, kledinginzameling en wat wij ad hoc verder voor goeds kunnen doen.

Alles dat bijdraagt aan het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen.

De reservering hiervoor is op dit moment vrijblijvend omdat er nog geen projecten zijn gepland.

Wij hopen op je steun!

4. Permanente huisvesting

Streetkidsghana

EEN EIGEN WEESHUIS

We willen zo snel mogelijk de kinderen van straat halen en veilig opvangen. Dan hoeft geen kind te wachten op de beschikbaarheid van opvangouders. Zo kunnen we ook zorgvuldiger gastgezinnen screenen en selecteren.

De huur, koop of bouw plus inrichting van een compleet weeshuis inclusief noodopvang is een groot project. Op het juiste moment zullen wij onze plannen uitwerken op welke wijze dit project gerealiseerd gaat worden.

De reservering hiervoor is op dit moment vrijblijvend.

Wij hopen op je steun!

// HOE KAN JE HELPEN?

DONEER

SPONSOR ONS

Neem hier contact op over sponsoring..

AMBASSADEUR WORDEN

Neem hier contact op als je ambassadeur wilt worden of op een andere manier fondsen kan werven..

ANDERE POSITIEVE BIJDRAGE

Naast donaties en sponsoring wordt iedere positieve bijdrage heel erg door ons gewaardeerd, ideeën, schooladoptie, acties, reclames, artikelen, sponsorprogramma’s, noem maar op.

Wij zien uit naar je positieve plannen via het contactformulier..

Schuiven naar boven