Doelstellingen

DOEL VISIE MISSIE

SLACHTOFFERS

Deze kinderen zijn door ongelukkige omstandigheden slachtoffers geworden. Ze zijn vaak dakloos geworden, bedelend en erg kwetsbaar buiten hun schuld.

Daarom ontwikkelt de Stichting Inclusieve Wave Ghana initiatieven om financiële middelen in te zamelen om een beter leven voor deze kinderen te realiseren.

Door de activiteiten van de Stichting Inclusive Wave Ghana zullen in Ghana, in eerste instantie in de stad Koforidua, elk jaar tenminste 100 nieuwe weeskinderen zonder thuis worden geholpen. Om de kinderen door een complete opvang de kans te geven zich ontplooien naar een zelfstandige en duurzame toekomst.

DOELSTELLING

streetkidsghana.com

VAN KANSLOOS NAAR KANSRIJK

In de Statuten

Stichting Inclusive Wave Ghana heeft tot doel: De weeskinderen in Ghana, met name in de oostelijke regio van Ghana, die op straat zwerven en geen thuis hebben, zowel in materiële als immateriële zin te ondersteunen, opdat er niet alleen geborgenheid wordt geboden, maar ook ruimte is voor stabiliteit, sociale gelijkheid en fysieke en mentale ontwikkeling om te komen tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

In de praktijk

Door de activiteiten van de Stichting Inclusive Wave Ghana zullen in de oostelijke regio van Ghana, in eerste instantie in Koforidua, elk jaar tenminste 100 weeskinderen zonder thuis worden geholpen.

Begeleiding, onderwijs, medische zorg, huisvesting, activiteiten en sport, veiligheid en primaire levensbehoeften. Om de kinderen de kans te geven een zodanige ontwikkeling door te maken, dat zij perspectief hebben een zelfstandige en duurzame toekomst op te bouwen.

VISIE

Streetkidsghana

SAMENWERKING

Focus van de hulp zal liggen op sociale ontwikkeling, sociale ontwikkeling, gezondheidszorg, goede voeding, onderwijs, sport en noodhulp.

In nauwe samenwerking met lokale organisaties, zoals scholen, bedrijven, overheden en natuurlijke personen willen we sociale gelijkheid, veiligheid en lichamelijke- en geestelijke ontwikkeling voor deze kinderen realiseren.

Deze initiatieven en samenwerkingen moeten leiden tot een directe en structurele verbetering van de situatie van deze kinderen en hen een kansrijke en zelfstandige toekomst bieden. De weeskinderen zonder thuis in Ghana hebben recht op een goede ontwikkeling en eerste levensbehoeften.

MISSIE

NIEUWE START IN HET LEVEN

De Stichting Inclusive Wave Ghana gaat weeskinderen in de oostelijke regio in Ghana helpen, die geen thuis hebben, op straat zwerven en geen menswaardig bestaan hebben.

Deze kinderen verdienen een kans om zich zo te kunnen ontwikkelen, dat ze een goede toekomst kunnen opbouwen; vooral omdat ze buiten hun schuld in deze erbarmelijke situatie terecht gekomen zijn. Ons voornaamste doel is daarom om hen een goede start in het leven te geven.

HOE KAN JE HELPEN?

DONEER

SPONSOR ONS

Neem hier contact op over sponsoring..

AMBASSADEUR WORDEN

Neem hier contact op als je ambassadeur wilt worden of op een andere manier fondsen kan werven..

ANDERE POSITIEVE BIJDRAGE

Naast donaties en sponsoring wordt iedere positieve bijdrage heel erg door ons gewaardeerd, ideeën, schooladoptie, acties, reclames, artikelen, sponsorprogramma’s, noem maar op.

Wij zien uit naar je positieve plannen via het contactformulier..

Schuiven naar boven